Επαγωγική Θεραπεία

Κατά τη διαδικασία της Επαγωγικής Θεραπείας χρησιμοποιούνται ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, οι οποίες συμπίπτουν με το φάσμα των ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων που εκπέμπονται από τον ανθρώπινο εγκέφαλο και καταγράφονται μέσω του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ).

Το ανθρώπινο σώμα αποτελεί ένα ευρύ σύστημα διαχείρισης, το οποίο ανταλλάσσει συνεχώς πληροφορίες με το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει, ότι η κατάλληλη ρύθμιση των εγκεφαλικών συχνοτήτων επιτρέπει τη θεραπεία όχι μόνο των οργανικών και των λειτουργικών διαταραχών. Με άλλα λόγια - στο σώμα παρέχεται η δυνατότητα αυτορρύθμισης. Ο οργανισμός είναι πλέον σε θέση να θεραπεύσει τον εαυτό του με τα δικά του μέσα.

Στην επαγωγική θεραπεία χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα φυσιολογικών εγκεφαλικών συχνοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής είδη:

Κύματα α

Τα κύματα α αντιστοιχούν στo φάσμα των 7,5 - 13,5 Hz. Η χαλάρωση και η ηρεμία που νιώθουμε μόλις κλείσουμε τα μάτια μας οφείλονται στα συγκεκριμένα κύματα. Η κατάσταση της ηρεμίας που βιώνουμε συνδέεται με το αρχικό στάδιο ενός διαλογισμού και δημιουργεί ένα είδος σύνδεσης του νου με το σώμα.

Κύματα β

Τα κύματα β αντιστοιχούν στο φάσμα των 14 - 30 Hz. Παράγονται από τον εγκέφαλό μας σε στιγμές όπου απαιτείται συγκέντρωση, εγρήγορση, έντονη νοητική δραστηριότητα. Σχετίζονται επίσης με συναισθήματα ανησυχίας και την παραγωγή των ορμονών αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη, ορμόνες στις οποίες οφείλεται το άγχος.

Κύματα θ

Τα κύματα θ αντιστοιχούν στο φάσμα των 4 - 7 Hz. Εκπέμπονται φυσιολογικά από τον οργανισμό κατά τον ύπνο ή έναν βαθύ διαλογισμό. Οι συχνότητες αυτές ενεργοποιούν τα βαθύτερα επίπεδα της συνείδησης. Η νοητική σκέψη απενεργοποιείται και δίνει χώρο στην φαντασία, την διαίσθηση και την εικονική μνήμη. Σε κατάσταση θ η λογική κρίση αδρανοποιείται με αποτέλεσμα η μάθηση και η απομνημόνευση να καθίσταται πολύ πιο εύκολη. Ως λογικό, τα παιδιά εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες της συχνότητας θ.

Κύματα δ

Τα κύματα δ αντιστοιχούν στο φάσμα των 0,5 - 3,5 Hz. Είναι πολύ σπάνιο να ανιχνευθούν σε κατάσταση εγρήγορσης. Παράγονται από τον εγκέφαλο σε έναν βαθύ ύπνο δίχως όνειρα ή κατά την ύπνωση. Τα κύματα δ είναι πολύ ωφέλιμα για την ανάκτηση της υγεία και την ολοκληρωμένη δράση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η επαγωγική θεραπεία επιδρά κυρίως πάνω στον εγκεφαλικό θάλαμο και παράλληλα στον συνδετικό ιστό (μεσέγχυμα). Το μεσέγχυμα είναι ένα από τα σημαντικότερα συστήματα γιατί εμπλέκεται στην ανταλλαγή των πληροφοριών στο σώμα. Με αυτόν τον τρόπο η επαγωγική θεραπεία μπορεί να αποκαταστήσει τις ορθές πληροφορίες στο σύστημα του ασθενή. Οι πληροφορίες που έχουν εισαχθεί στο σώμα με τη βοήθεια της θεραπείας, αποκαθιστούν την κανονική λειτουργία των συστημάτων και επιτρέπουν την αντιμετώπιση όχι μόνο των ψυχικών, αλλά και των σωματικών διαταραχών.

Οι συχνότητες α, β, θ και δ ανασυγκροτούν και αναδομούν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του εγκεφάλου. Η ικανότητα του ανθρώπινου σώματος να απομνημονεύει τις πληροφορίες που έλαβε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα καθιστά την επαγωγική θεραπεία βασική στην χρήση των μηχανισμών αυτορύθμισης του οργανισμού.